ㄟ~~我就是要預告一下啦,不然我會忘記寫
大家就加檢等一下啦----------------------------------------------------時間證明,我真的是忘記了
不過,孩子的媽應該不會忘記吧
大家要催的話去找阿襪囉~~

    全站熱搜

    loveimi 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()